กสทช.ห่วงคลื่นรบกวนวิทยุการบินฯ หวั่นไม่ผ่าน “ไอเคโอ”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 3 ฉบับ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดย 3 ฉบับนั้นได้แก่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ … ,หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพ.ศ. … และหลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุ การบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. … โดยมีผู้บรรยายทั้งหมด 3 ท่าน ดร. กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ , คุณสมเกียรติ แก้วไชยะ และดร.อรรถชัย แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูงของสำนักงานกสทช. โดยทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมการจัดทำ ศึกษา และวิเคราะห์การทำร่างประกาศฉบับนี้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อยู่ในคณะทำงานแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นวิทยุการบิน

ด้านนายสมเกียรติ แก้วไชยะ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า คลื่นรบกวนวิทยุการบินนั้นเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งคลื่นวิทยุที่แทรกเข้าไปในช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องบินและหอบังคับการ ทำให้เกิดเสียงรบกวนส่งผลให้นักบินมีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับหอบังคับการ บางกรณีเกิดคลื่นรบกวนแทรกอย่างหนักจนไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการหรือกัลเครื่องบินกันเองไม่ได้ จนอาจเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินชนกับกลางอากาศขึ้นมาได้ ในกรณีแบบนี้จะเปลี่ยนในใช้คลืนสำรอง โดยนายคุณสมเกียรติ ได้กล่าวอีกว่า “การเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่สำรองนั้นจะทำเป็นกรณีสุดท้ายเพราะเนื่องจากแต่ละสนามบินจะมีคลื่นความที่ประจำของแต่ละที่อยู่ หากเปลี่ยนไปใช้คลื่นสำรองอาจจทำให้เกิดความสับสนของนักบินที่จะเดินทางเข้ามา” โดยหากเกิดปัญหาที่เกิดจากการถูกรบกวนของคลื่น จะมีการบันทึกเสียงไว้และเก็บไว้ 90 วัน
ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือคลื่นวิทยุไปรบกวนระบบช่วยลงจอดของเครื่องบินแบ่งเป็น สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ (VOR), สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ (DME) และเครื่องช่วยการเดินอากาศ (ILS) โดย VOR จะบอกตำแหน่งของเครื่องบินอยู่ตำแหน่งใดของโลกด้วยการส่งสัญญาณออกไปรอบตัว, DME จะเป็นตัวบอกระยะห่างระหว่างเครื่องบินและสถานี และILS เป็นเครื่องช่วยฯ ที่ช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินร่อนลงสนามบินในภาวะที่ทัศนวิสัยต่ำโดย Localizer จะทำการปล่อยคลื่นออกไปจากหัวรันเวย์เพื่อบอกตำแหน่งกึ่งกลางของทางวิ่ง (Runway) โดยหาก Localizer ถูกรบกวนจะทำให้เครื่องบินไม่สามารถร่อนลงจอดได้เนื่องจากเส้นกึ่งกลางของรันเวย์
จากสถิติที่บวท.ได้รับการแจ้งจากนักบินถึงการถูกรบกวนจากคลื่นรบกวนในปี 2556 มีการแจ้งว่าสูงถึง 3,311 ครั้ง ภายหลังมีการออกมาตรการออกมาป้องกันทำให้สติถิติการร้องเรียนลดลงเหลือ 2,257 ครั้งในปี 2557 และ 1,238 ครั้งในปี 2558

ด้านนายกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ อนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวะกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน ได้กล่าวว่า สาเหตุหลักของการเกิดคลื่บรบกวนนั้นเกิดจากการที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดขึ้นรบกวนที่เรียกว่า Intermodulation หรือ Intermod (อินเตอร์ม้อด) Intermod เกิดจากการที่คลื่นความถี่สองคลื่นที่มีสถานีออกอากาศใกล้กัน และคลื่นทั้งสองนั้นได้มาผสมกันจนกลายเป็น Intermod โดย Intermod เกิดได้สองแบบคือ Type A และ Type B โดย Type A นั้นเกิดจากภาคส่ง และ Type B เกิดจากภาครับ ตามหลักแล้ว Type A สามารถแก้ได้ด้วยการใช้ Spurious Emission และ Type B ใช้ Filter กรองสัญญาณคลื่นที่มารบกวนออก โดยปกติแล้ว Intermod สามารถมีได้แต่ต้องควบคุมให้ปล่อยออกมาในปริมาณที่น้อยมากๆ โดยในพื้นที่ปลอดภัยในการใช้คลื่นความถี่ ต้องมีคลื่นความภี่แปลกปลอมน้อยกว่าคลื่นพาห์อย่าน้อย 80dBc

ในส่วนของดร.อรรถชัย แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูงของสำนักงานกสทช. ได้กล่าวถึงข้อกำหนดที่จะออกมาว่าในระยะที่ห่างจากสถานี 12 ก.ม. ต้องมีคลื่นรบกวนน้อยที่สุด 12-50 ก.ม. ต้องน้อย เนื่องจากจะไปรบกวนอุปกรณ์ช่วยจอด หากสถานีใดปล่อยคลื่นรบกวนออกมาจะถือว่าสถานีนั้นมีความผิด เช่นมีสองสถานีใกล้กันแต่ Intermod เกิดขึ้นในสถานีแรก สถานีแรกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปล่อยคลื่นออกมา

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.aerothai.co.th/thai/serv_aviation_th_11.php
http://communityradio4.siam2web.com//?cid=265949
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9500000115877

One thought on “กสทช.ห่วงคลื่นรบกวนวิทยุการบินฯ หวั่นไม่ผ่าน “ไอเคโอ”

  • 31/12/2015 at 20:05
    Permalink

    ดีมากๆครับ กด Like

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *