ตึกใน ม.บูฯ 31 แห่ง ไม่มีทางหนีไฟ! ผอ.กองอาคารสถานที่แจงเป็นตึกเก่า สร้างก่อน กม.บังคับ

ประตูของทางหนีไฟคณะมนุษยศาสตร์ที่ถูกใช้เป็นห้องเก็บของ

พบอาคารใน ม.บูรพา จาก 45 แห่ง มีแค่ 14 แห่งเท่านั้นที่มีทางหนีไฟ ผอ.กองอาคารสถานที่แจง ส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สร้างก่อน กม.บังคับให้ต้องมี โยนแต่ละคณะพิจารณาติดตั้งเอง ด้านคณบดีมนุษยศาสตร์ฯ รับปากเร่งเคลียร์สิ่งกีดขวางหน้าทางหนีไฟจากกรณีที่อาคารหลายแห่งในมหาวิทยาลัยบูรพาไม่มีทางหนีไฟ หรือแม้มีทางหนีไฟแต่ก่อสร้างมาอย่างไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการวางสิ่งกีดขวางไว้ด้านหน้า ทำให้น่าสงสัยว่าหากเหตุฉุกเฉินขึ้นจะสามารถหลบหนีออกจากอาคารได้ในช่องทางใด

นายอนุพงศ์ หล่อแท้ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนไม่รู้ว่าอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพามีทางหนีไฟหรือไม่ เพราะไม่ค่อยได้เห็น อาจจะมีบ้างในบางอาคาร แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาตรฐานทางหนีไฟหรือไม่ เพราะดูเหมือนเป็นบันไดปกติที่อยู่ข้างตัวอาคารมากกว่า ทำให้ตนรู้สึกไม่ปลอดภัยหากถึงเวลาที่ต้องใช้งานจริง

“ทางหนีของบางตึกแคบมาก หากเกิดเหตุอาจเหยียบกันได้ได้ หรือบางตึกเช่นตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ ก็ล็อกกุญแจจากด้านนอก และใช้ทางหนีไฟเป็นสถานที่เก็บของ จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงในเรื่องนี้ เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอาจจะหนีไม่ทัน” นายอนุพงศ์กล่าว

 

aaaaaa

นายวันชัย วศิขกรินต์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลแสนสุข  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพาเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้ที่อาคารของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อพวกตนไปถึงก็พบว่าในอาคารไม่มีทางหนีไฟ โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

“ทางหนีไฟมีความสำคัญมาก เพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลิฟต์จะไม่สามารถใช้การได้ ขณะที่การลงบันไดปกติก็อาจทำให้เกิดเหตุเหยียบกันตาย ที่สำคัญ ทางหนีไฟจะทำให้ออกจากตึกนั้นได้ง่ายขึ้น และตามมาตรฐานจะต้องทนเปลวเพลิงได้อย่างน้อย 30 นาที” นายวันชัยกล่าว

นายก่อเกียรติ พจนิชัยกุล วิศวกร กล่าวว่า การก่อสร้างตึกที่มีความสูงมากๆ จำเป็นต้องมีทางหนีไฟ แต่ตึกเก่าที่ได้สร้างทางหนีไฟไว้ตั้งแต่แรก ก็ควรจะได้รับการปรับปรุงต่อเติมทางหนีไฟขึ้นมาให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายระบุไว้ เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

ด้านนายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัย กล่าวชี้แจงว่า อาคารของมหาวิทยาลัยบูรพาหลายแห่งเป็นอาคารเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่กำหนดยังไม่กำหนดให้ต้องทำทางหนีไฟ ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะสร้างหรือไม่เป็นหน้าที่ของแต่ละคณะจะพิจารณา ทางกองอาคารและสถานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายบุญรอด บุญเกิด คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยอมรับว่าทางหนีไฟของคณะมนุษย์ไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งเรื่องตัวบันไดที่อยู่ในตัวอาคารเหมือนบันไดขึ้นลงทั่วไปและด้านล่างก็มีการวางสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกีดขวางทางเดิน และอีกอย่างประตูด้านล่างที่ถูกล็อกจากด้านนอก อาจจะเป็นเพราะอายุตึกถึง 21 ปี และสมัยนั้นยังไม่ได้มีกฎหมายมาตรฐานการสร้างตึกอย่างปัจจุบันในส่วนนี้ตนกำลังจะเร่งก่อสร้างโรงเก็บของขึ้นใหม่ด้านหลังของคณะเพื่อนำสิ่งของที่กีดขวางไปเก็บไว้ที่นั่นและจัดพื้นที่ให้ทางหนีไฟนั้นโล่งเผื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินชั่วคราวไปก่อน แต่ในด้านการป้องกันนั้นเรามีการซ้อมการป้องกันอัคคีภัยโดยมีการซ้อมแบบมีสัญญาณเตือนภัยจริง ส่วนในเรื่องของการทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจากการที่จะสร้างทางหนีไฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานนั้นเป็นโครงการที่ใหญ่ นักศึกษาที่ใช้ตึกภายในคณะของเราก็มีมากจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำโครงการใหญ่ และการสร้างทางหนีไฟที่ยื่นออกไปนอกตัวตึกนั้นต้องคำนึงถึงหลักวิศวกรเรื่องความแข็งแรงและมีความเสี่ยงเรื่องความแข็งแรง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 45 แห่ง พบว่ามี 14 แห่งเท่านั้น ที่มีทางหนีไฟเท่านั้น โดยอาคารที่ไม่มีทางหนีไฟ มีอาทิ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต2 เป็นตึกความสูง4ชั้น เป็นตึกกิจกรรมที่นิสิตใช้เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีทางหนีไฟ และ ตรวจสอบเพิ่มเติมมีถังดับเพลิงเพียงถังเดียว ซึ่งอยู่ชั้นหนึ่ง และ ตึกสาธารณสุข ตึกคณะโลจิสติก ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 (ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 27-32 ได้กำหนดมาตรฐานของบันไดหนีไฟเอาไว้ว่า อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามขั้นขึ้นไปและมีดาดฟ้าชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตร.ม. จะต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา โดยบันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ขณะที่บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร นอกจากนี้ ยังกำหนดด้วยว่า ประตูของบันไดหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงสุทธิไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสูงภายนอกเท่านั้น

สำหรับโทษของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ที่ต้องรับโทษคือเจ้าของอาคาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *