นศ. ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอนิตยสารท่องเที่ยวดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

ภาพอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนิเทศศาสตร์ และนักศึกษากองบรรณาธิการนิตยสารSook Station
ภาพอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนิเทศศาสตร์ และนักศึกษากองบรรณาธิการนิตยสารSook Station

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากรายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 “นิเทศศาสตร์ On Air” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในงานมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนทัศนะกับนักศึกษา อันจะทำให้นักศึกษาต่อยอดผลงานที่จัดทำ โดยการนำเสนอสู่ภายนอกห้องเรียน

นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ จัดทำนิตยสารท่องเที่ยวดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เครื่องมือแท็บเล็ต มีเวลาว่างในการอ่านนิตยสาร สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้องการวางแผนศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองมีพร้อมทั้งภาพนิ่ง วิดิโอ ข้อความและเสียบรรยาย เป็นการผสมผสานรูปแบบของสื่อต่างๆเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รูปแบบการจัดทำผลิตนิตยสารดิจิทัลคือการใช้โปรแกรมหลักคือ Adobe Indesign ร่วมกับ AVE และโปรแกรม Aquafadas โดยนำสนอในรูปแบบนิตยสารที่มีปฏิสัมพันธ์และสื่อประสม

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ ความเรียง บทความ บทสัมภาษณ์ และสารคดี เป็นจำนวน 18 คอลัมน์ รวมปกมีทั้งสิ้น 50 หน้า เพื่อเพิ่มช่องเลือกในการอ่านนิตยสารสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถชม ฟัง อ่านได้อย่างสะดวก นำเสนอในรูปแบบนิตยสารดิจิทัลบนแท็บเล็ต (iPad) การนำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิต ท่องเที่ยวแบบสบายๆ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายช่วยสร้างทั้งสุขภาพกายและใจ ภายในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในคอนเซ็ปต์ไหลไปตามสายน้ำ

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี2553 ระบุว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือมีพื้นที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ ที่ถือเป็นต้นกำเนิดลุ่มน้ำน้อยใหญ่รวม 14 ลุ่มน้ำ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งลุ่มน้ำ โดยแม่น้ำ ลำคลองทุกสายล้วนแต่ไหลลงสู่อ่าวไทย จึงทำให้ เกิดพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญของภาคใต้
นางสาวสกุลรัตน์ ปรีดาผล บรรณาธิการนิตยสาร Sook Station กล่าวว่า นิตยสาร Sook Station (สถานีแห่งความสุข) ฉบับเดือนพฤศจิกายนจึงมีแนวความคิดนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคอนเซ็ปต์ ในเล่มนี้ คือ ไหลไปตามสายน้ำ เนื่องด้วยพฤศจิกายน เป็นเดือนที่ตรงกั บเทศกาลลอยกระทงทำให้นึกถึงคุณค่าของสายน้ำตามคำสอนที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น การท่องเที่ยว จึงเน้นท่องเที่ยวพื้นที่ที่มีแม่น้ำเป็นหลัก

ซึ่งความสำคัญของนิตยสารดิจิทัล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเลือกหา เลือกใช้ความแปลกใหม่เสมอนวัตกรรมของแท็บเล็ตได้
เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้บริโภค ด้วยพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะสะดวกสบายในการใช้งานสัมผัสเพียงปลายนิ้วสามารถอ่านหนังสือ อ่านนิตยสาร ฟังเพลง ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ทางด้านอาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนิเทศศาสตร์ ได้เห็นด้วยกับข้อมูลข้างต้นเห็นว่า รูปแบบนิตยสาร มีรูปแบบของการนำเสนอเนื้อหาสาระทั้งความบันเทิง ความรู้ และข้อมูล โดยนิตยสาร ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมีเพียงสิ่งพิมพ์พัฒนาเข้าสู่หน้าจออ่านได้ออนไลน์โดยไม่ต้องพกเล่มหนังสือ และนิตยสารดิจิทัลก็มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป ให้ความสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะได้รับความสะดวกสบายทั้งการอ่าน ฟัง เล่น ชม ได้ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพียงเครื่องเดียว

ข้อมูลจากผลแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสาร เพื่อทดสอบนิตยสารว่าสามารถให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพ ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อนิตยสารในภาพรวม ด้านเนื้อหา การออกแบบ และรูปแบบการใช้งานอยู่ในระดับที่ดี ข้อเสนอแนะทั่วไปเพิ่มเติมคือควรศึกษาการออกแบบในส่วนของ เทคนิคในการออกแบบ ให้ละเอียดเพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และควรวางแผนการเก็บข้อมูลที่สำคัญก่อนลงพื้นที่

ในส่วนของนางสาคร คงทอง หนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมงาน นิเทศศาสตร์ On Air ได้กล่าวว่า ควรเพิ่มการนำเสนอด้านการชมหรือ VDO ให้มากขึ้น และควรศึกษาวิธีสร้างผลงานให้ลงในเครื่องมือที่หลากหลายยิ่งขึ้นอย่างในโทรทัศน์มือถือ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย

วิดิโอประกอบการใช้งานนิตยสารท่องเที่ยวดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *