มธ.เปลี่ยนบัตรนศ.ใหม่จากบัตรเอทีเอ็มเป็นบัตรวีซ่าเดบิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนรูปแบบบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ใหม่ เหตุถึงกำหนดต่อสัญญากับธนาคาร จึงได้เพิ่มข้อตกลงเพิ่มคุณสมบัติจากบัตรสมาร์ตการ์ดซึ่งเป็นบัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรวีซ่าเดบิต เพื่อความสะดวกของนักศึกษา และได้เพิ่มระบบใช้บริการยืมรถจักรยานไบกี้ในมหาวิทยาลัย

นายกฤษณะ สุทธิกุล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า สาเหตุที่ มธ. เปลี่ยนรูปแบบบัตรนักศึกษาใหม่ เพราะขณะนั้น มธ. จะหมดสัญญากับทางธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงต้องมีการเปิดการประมูลจากหลายธนาคาร โดยทางมหาวิทยาลัยได้ระบุเงื่อนไขรูปแบบบัตรใหม่เพิ่มเติมและได้ระบุเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่การทำบัตรด้วย โดยหากนักศึกษาทำบัตรหาย หรือชำรุด จะสามารถทำใหม่ได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น นอกจากนี้เป็นความประสงค์จากธนาคารที่จะผลิตบัตรรูปแบบดังกล่าวด้วยเช่นกัน เมื่อได้เลือกธนาคารที่ยอมรับข้อตกลงแล้วจึงได้ต่อสัญญากับธนาคารใหม่ซึ่งยังคงเป็นธนาคารกรุงไทย เพราะตรงตามคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยต้องการและให้ผลประโยชน์มากที่สุด และมีความสะดวกด้านการจัดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพราะไม่ต้องเสียค่าปรับปรุงระบบ เพราะสามารถใช้ระบบเดิมได้ เช่น การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เป็นต้น

“โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนรูปแบบบัตรนักศึกษาจากเดิมที่เป็นบัตรสมาร์ตการ์ด (Smart Card) ซึ่งเป็นบัตรเอทีเอ็มเป็นบัตรวีซ่าเดบิต ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น เพราะได้เพิ่มคุณสมบัติของบัตรวีซ่าเดบิตที่สามารถใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต โดยระบบจะหักเงินในบัญชีของเราไปยังบัญชีของร้านค้านั้นๆ ได้ทันที อีกทั้งยังสะดวกต่อนักศึกษาเรื่องการควบคุมเงินในบัญชี เพราะบัตรเดบิตนั้นจะต้องมีเงินในบัญชีอยู่เพียงพอจึงจะสามารถหักเงินในบัญชีได้ รวมถึงนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศสามารถจ่ายเงินได้สะดวกโดยระบบจะตัดเงินในอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จึงไม่ต้องพกเงินสดในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังได้เพิ่มระบบใช้บริการยืมรถจักรยานไบกี้ในมหาวิทยาลัยเข้าไปด้วย” นายกฤษณะ กล่าว

โดยบัตรเดิมซึ่งเป็นบัตร Smart Card นั้นสามารถใช้เป็นบัตรแสดงตนของผู้ใช้บริการในการติดต่อหรือรับบริการจากมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย อีกทั้งใช้เป็นบัตรผ่านเข้าและออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการยืมและคืนหนังสือจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยการใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตร นอกจากนี้ใช้บริการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร โดยจะเชื่อมโยงบัญชีกับบัตร (Link-Account) เพื่อให้บัตรมีสถานะเป็นบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มเบิกถอนเงินได้จากเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ทั่วประเทศ และสุดท้ายใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Purse) ใช้แทนเงินสดได้ โดยเติมเงินลงไปในบัตร เพื่อใช้ในการชําระค่าบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าปรับห้องสมุด ค่าธรรมเนียม ใบรับรองเป็นนักศึกษา ใบเกรด เป็นต้น โดยชําระเงินผ่านเครื่องรูด/สอดบัตรอัตโนมัติ (EDC-Electronic Data Capture) ซึ่งจะติดตั้งอยู่ ณ จุดบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

โดยบัตรใหม่จะเพิ่มบริการวีซ่าเดบิต (VDB IPAC) ซึ่งสามารถใช้บัตรจ่ายเงินได้โดยตรง โดยระบบจะหักเงินในบัญชีได้ทันที วีซ่าเดบิตสามารถใช้ได้ทุกแห่งที่มีเครื่องหมายวีซ่า ทั้งซื้อสินค้าออนไลน์ ใช้จ่ายในต่างประเทศหรือทางโทรศัพท์ ตู้ ATM และในห้างร้าน และบัตรใหม่นี้ยังได้เพิ่มระบบการยืมรถจักรยานไบกี้ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการยืมรถจักรยานในมหาวิทยาลัย

บัตรนักศึกษารูปแบบเก่า
บัตรนักศึกษารูปแบบเก่า
บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่
บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่

บัตรรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 ดังนั้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าในปีนี้ จะได้ใช้สิทธิก่อนใครในการถือบัตรวีซ่าเดบิตและค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีสําหรับใบแรก สําหรับนักศึกษาเก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังคงใช้บัตรรูปแบบเดิมได้ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 200 บาท โดยสามารถติดต่อได้ที่สํานักทะเบียนฯ แต่อย่างไรก็ตาม ทางสำนักทะเบียนฯ ก็ยังคงให้บริการกับบัตรทั้งสองรูปแบบอยู่ เพราะจะคำนึงถึงทั้งนักศึกษาที่ต้องการทำบัตรใหม่และไม่ต้องการทำบัตรใหม่ เพราะค่าธรรมเนียมจะมากขึ้นจากเดิม 100 บาท ดังนั้น จึงแล้วแต่ความสะดวกของนักศึกษาว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทางสำนักทะเบียนฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่าสามารถติดต่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ได้ฟรี เพื่อความเป็นธรรมกับนักศึกษา

นางสาวศุภานิชย์ สุริโย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ซึ่งรับบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ตามปีการศึกษา กล่าวว่า ได้ใช้ประโยชน์จากบัตรนักศึกษาพอสมควร เพราะนอกจากใช้เข้า-ออกสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้ใช้บริการยืมรถจักรยานไบกี้อยู่บ่อยครั้ง และยังสะดวกต่อการจ่ายเงินซื้อของกับร้านที่รับจ่ายด้วยบัตรเดบิตอีกด้วย

นางสาวกมลมาศ ก่ำกอสด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. กล่าวว่า ได้เปลี่ยนบัตรนักศึกษาจากรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่ เนื่องจาก มธ. ให้โอกาสนักศึกษาที่ใช้บัตรรูปแบบเดิมสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่ได้ฟรี โดยได้ตัดสินใจเปลี่ยนเนื่องจากเห็นว่าเป็นบัตรวีซ่าเดบิตซึ่งสามารถใช้จ่ายเงินโดยตัดจากเงินในบัญชีธนาคารได้ทันที จึงได้รับความสะดวกมากกว่าบัตรรูปแบบเดิม

นาวสาวชุติมา กีรติเมธากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มธ. กล่าวว่า ไม่ได้เปลี่ยนบัตรนักศึกษาเป็นรูปแบบใหม่เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพราะคิดว่าคงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากบัตรรูปแบบใหม่ ทั้งเรื่องของวีซ่าเดบิตและการยืมจักรยานไบกี้ และบัตรรูปแบบเดิมก็ยังใช้ประโยชน์ได้

นายกฤษณะ สุทธิกุล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ภาพจาก : http://www.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_1_menu/news/personal/reg_it/reg_it07.gif
นายกฤษณะ สุทธิกุล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
ภาพจาก : http://www.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_1_menu/news/personal/reg_it/reg_it07.gif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *