บทความ ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ เราไม่ลืมภาษาไทย

การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ถูกหลักภาษา ของคนไทยในปัจจุบันนับว่ากำลังลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ อาจเพราะว่าปัจจุบันเราใช้ช่องทางการสื่อสารที่ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องน้อยลง เช่น การใช้การพิมพ์ในการเล่นสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นิยมใช้ความรวดเร็ว จนทำให้ละเลยการสะกดคำที่ถูกต้องไป เพราะเห็นว่าใช้การเข้าใจเอาได้ แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าหากเรายังคงทำเช่นนั้นไปเรื่อยๆ เราอาจหลงลืมหลักภาษาไทยที่ถูกต้องได้

ปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การคำนวณ การวัดค่าต่างๆ การแปลภาษา การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกับโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สามารถดูแลการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แม้จะอยู่นอกบ้านก็ตาม เป็นต้น รวมไปถึงช่วยเพิ่มลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต เช่น การขับขี่รถบนท้องถนนก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถคอยนำทาง เตือนทางโค้ง เตือนกำหนดความเร็วในการขับขี่รถ เป็นต้น

การศึกษาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น มนุษย์เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการช่วยอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกัน เช่น แอปพลิเคชันช่วยแปลภาษา แอปพลิเคชันช่วยคำนวณค่าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของไทย นั่นคือ ชุดแอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ หรือ Royal Society Mobile ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวบคำศัพท์ภาษาไทย จากที่บัญญัติใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดและถือว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีความสำคัญ เพราะได้ประมวลคำทั้งหมดที่ใช้อยู่ในภาษาไทย ให้คำอ่าน ความหมาย ตลอดจนที่มาของคำ และเรื่องระเบียบการใช้ตัวสะกด กำหนดให้หนังสือราชการและการศึกษาในโรงเรียน ให้สะกดตามพจนานุกรมฉบับดังกล่าวเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยแอปพลิเคชันชุดนี้มีทั้ง แอปพลิเคชัน Thai Dictionary หรือพจนานุกรมภาษาไทย ซึ่งมีความสามารถคือได้รวบรวมคำทั้งหมดในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานไว้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจคำศัพท์ภาษาไทยให้ถูกต้องตรงกับที่บัญญัติไว้ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Read and Write หรือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ที่รวบรวมคำจากหนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ที่ประมวลคำที่มักมีผู้อ่านผิดและเขียนผิด ไว้ เพื่อสามารถดูวิธีการเขียนและอ่านคำอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างการใช้งาน แอปพลิเคชัน Thai Dictionary
ตัวอย่างการใช้งาน แอปพลิเคชัน Thai Dictionary
ตัวอย่างการใช้การ แอปพลิเคชัน Read and Write
ตัวอย่างการใช้การ แอปพลิเคชัน Read and Write

แอปพลิเคชันราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (Office of Royal Society) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้เปิดให้ประชาชนดาวน์ได้โหลดฟรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

โดยปัจจุบันการสะกดคำให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่คนเริ่มให้ความสำคัญน้อยลง เพราะคนเรามักจะคิดว่าการสื่อสารโดยการพิมพ์สื่อสารกันผ่าน ห้องสนทนา หรือผ่านเว็บไซต์ ที่จะเน้นความรวดเร็ว ทำให้บางครั้งเราพิมพ์เพียงคำสั้นๆ หรือสะกดแบบง่าย เพื่อให้พิมพ์ได้รวดเร็วและทันใจ แต่หากเราทำบ่อยๆ ขึ้น เราอาจจะหลงลืมการสะกดคำที่ถูกต้องไปโดยปริยายได้ และจะสนใจการสะกดคำให้ถูกต้องก็ต่อเมื่อเราต้องใช้คำเหล่านั้นในการเขียนงานต่างๆ เท่านั้น ยิ่งกว่านั้นจะต้องเปิดพจนานุกรมเพื่อดูคำสะกดที่ถูกต้องนับว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังนั้นการใช้แอปพลิเคชันจะช่วยให้ความสะดวกกับคนในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้สมาร์ตโฟนได้อย่างดี โดยมีข้อแนะนำว่า หลังจากเปิดดูครั้งหนึ่งแล้ว เราก็ควรจดจำคำนั้นไว้ เพื่อครั้งต่อไปสามารถจะใช้ได้อย่างถูกต้อง และเปิดแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบความแม่นยำเท่านั้นจะดีกว่า เพื่อการใช้ภาษาไทยจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องโดยตัวของเราเอง

เรื่องการศึกษานั้น แม้ปัจจุบันภาษาต่างประเทศจะมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อให้สามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ แต่เราในฐานะคนไทยแล้วก็ไม่ควรหลงลืมภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยมาร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เราเป็นคนไทย ยังคงต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแสดงถึงความเป็นไทย ภาษาไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรยิ่งแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นว่าภาษาไทยเป็นมีความสวยงามและมีเสน่ห์และเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้ภาษาของเราสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *