ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ก้าวใหม่ของศรีสะเกษ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ก้าวใหม่ของศรีสะเกษ

          จังหวัดศรีสะเกษทุ่มทุนกว่า 65 ล้านบาท สร้างหอคอยเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ภายในหอคอยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดทำอุทยานเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาค้นคว้าสำหรับเยาวชน หรือ ผู้ที่สนใจ

เมื่อเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างก้าวไกล การเรียนรู้ของเยาวชนก็ควรที่จะถูกพัฒนาไปควบคู่กัน ห้องสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีฐานความรู้เป็นหลัก คนที่มีความรู้มาก ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เปรียบมากกว่าผู้อื่น เพราะฉะนั้นความรู้เป็นเรื่องจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใน อดีต ปัจจุบัน อนาคต เนื้อหาสาระความรู้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา และการจะเก็บรักษาร่องรอยความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาสำหรับเยาวชน เพื่อใช้ศึกษาหาความรู้ และเพื่อให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นจึงดึงเอาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมาใช้ในการเก็บรักษาทรัพยากรการเรียนรู้ของเยาวชน จึงได้เกิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น

ห้องสมุดเป็นแหล่งเป็นแหล่งสำคัญของชาติในการถ่ายทอดความรู้ตามประกาศองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ ในกฎบัตรว่าด้วยหนังสือ ตั้งแต่ปี 1972 มาจนถึงปัจจุบันประเทศต่างๆ ยังคงยึดมั่นในหลักการดังกล่าว ห้องสมุดจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับสภาพสังคมที่ให้ความสำคัญกับฐานความรู้ ห้องสมุดจึงมีขอบข่ายให้บริการกว้างขวางมากขึ้น และถูกเรียกด้วยชื่อที่แตกต่างกันออกไป

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) เป็นห้องสมุดที่มีการจัดการระบบงานและเนื้อหาความรู้โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผสมผสานการทำงานของระบบงานห้องสมุด โดยเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งคราอบคลุมถึงห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) ที่จัดการและให้บริการข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบดิจิตอลและห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ที่รวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ทั่วโลก และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สังคมในปัจจุบันความรู้ได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตของคนในสังคม ถ้าหากขาดความรู้ก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแ12465714_1030739976999829_1448160609_oปลงของสังคมได้ เยาวชนจึงต้องพัฒนา และศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *