เกมออนไลน์ กับ ปัญหาที่ควรแก้ไข

เกมออนไลน์ กับ ปัญหาที่ควรแก้ไข

กลายเป็นเรื่องปกติแล้ว สำหรับการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในสังคมปัจจุบันที่มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากและมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากให้ความชนใจเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความสนุก ความบันเทิงและระบายความเครียด ส่วนหนึ่งเด็กอาจจะมีเวลาว่างมากเกนไปและผู้ประกอบกิจการร้านอินเตอร์เน็ตก็มีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นเกมออนไลน์กันมากขึ้น

สาเหตุของการติดเกมออนไลน์มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่น่าสนใจและสร้างแรงดึงดูดให้เด็กหันมาเล่นเกมออนไลน์กันมากขึ้น อีกทั้งเกมออนไลน์มีความสนุกและสามารถคลายเครียดได้และยังสามารถเล่นแก้เบื้อในเวลาว่าง การที่เด็กและเยาวชนหันมาเล่นเกมออนไลน์กันมากขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือ ด้านสายตาเวลาเล่นเกมออนไลน์หรืออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลระยะยาวต่อสายได้ และการเล่นเกมออนไลน์เป็นเวลานานอาจทำให้เด็กและเยาวชนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอีกด้วยในเรื่องของการควบคุมตัวเองทางด้านของอารมณ์และมีนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะเกมออนไลน์แต่ละประเภทมีความรุนแรงไม่เท่ากัน และปัญหาที่ตามมาก็คือส่งผลกระทบต่อครอบครัว เด็กจะหมกมุ่นอยู่กับเกมออนไลน์มากเกินไปและไม่ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งไม่ให้ความสนใจกับคนในครอบครัว ปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์ยังคงเป็นสิ่งที่ใหญ่พอสมควรที่สามารถพบเห็นได้ตามปกติ พอเวลานานๆที่ที่เริ่มติดเกมก็อยากเล่นเกมเพิ่มมากขึ้นบางครั้งผู้ปกครองอาจจะให้เงินไม่เพียงพอสำหรับเด็ก ปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กมีการลักเล็กขโมยน้อยตามมาในภายหลัง เพื่อนำเงินไปเล่นเกมออนไลน์ และก็ยังมีจำนวนไม่น้อยที่เลยเถิดเดินเข้าสู่กระบวนการอาชญากรรมและเสียอนาคตไป นอกจากนี้แล้วการเล่นเกมออนไลน์เป็นเวลานานๆหรือเป็นประจำเด็กก็จำนำพฤติกรรมความรุนแรงในเกมมาใช้กับชีวิตจริง เพราะเกมออนไลน์ทำให้เกิดการไม่ยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็เหมือนกำลังเล่นเกมออนไลน์ไปหมด หรือบางส่วนเด็กก็ไม่สามารถแยกแยะจากโลกความจริงและโลกของเกมออนไลน์ได้ และอีกกรณีก็คือทำให้เด็กไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและไม่อยากเรียนหนังสือในใจเกมออนไลน์มากกว่า นับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมาก และเคยเกิดขึ้นเป็นข่าวจำนวนมากมาแล้ว ที่เกิดจากการติดเกมออนไลน์ อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ทำให้เด็กหันมาสนใจเกมออนไลน์มากกว่าคนรอบข้าง รวมทั้งการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต ก็คือร้านทั่วไปที่เปิดบริการ ซึ้งมีกฎหมายบังคับ และเจ้าของร้านให้ความร่วมมือและจัดการได้ดีแค่ไหนในการสอดส้องดูแลเด็กในร้านที่มาใช้บริการเพียงพอดีหรือไมบางครั้งอาจเป็นสถานที่ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนของสังคมทำการมั่วซุมสิ่งต่างๆและต้องสูญเสียทรัพยากร และบุคคลที่มีประสิทธิภาพในอนาคตได้  และอีกส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวที่ให้ความดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดีมากแค่ไหน โดยการเอาใจใส่จากคนในครอบครัวที่บุตรหลายสนใจหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มานั่งเล่นเกมออนไลน์มากกว่าคนในครอบครัว

จากสถิติของสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 หมื่นคน ซึ้งเป็นเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ เมื่อปี 2556 พบว่า มีจำนวนเด็กติดเกมประมาณ 15 % เล่นเกมออนไลน์ ไลน์ เฟซบุ๊ก 15 % และเมือเปรียบเทียบกับสถิติของจำนวนเยาวชนที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วว่า 18 ล้านคน ทำให้ทราบว่า มีจำนวนเด็กไทยที่ติดเกมมากกว่า 2.7 ล้านคน เป็นจำนวนตังเลขที่สูงมาก สำหรับพฤติกรรมของเด็กก็จะก้าวร้าวขึ้นถึงขั้นทำร้ายพ่อแม่ผู้ปกครองของตัวเอง และพยายามฆ่าตัวตายเมื่อถูกห้ามไม่ให้ไปเล่นเกม หนีเรียนเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อเล่นเกม ไม่ยอมนอนในเวลากลางคืน ผลการเรียนตกต่ำ มีอารมณ์แปรปรวนง่าย ดั้งนั้นปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมออนไลน์ ควรถึงเวลาที่ผู้ใหญ่และคนในครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาจัดระเบียบ สอดส้องดูแลและเปิดโลกใหม่คืนความสุขให้เด็กไทยในหนทางที่เหมาะสมถูกต้อง

จากสถิติจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้าง และใครควรมีบทบาทเพื่อเข้ามาดูและและร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งปัญหาเหล่าเป็นเรื่องที่สะสมมานานผู้ที่มีความรับผิดชอบควรเข้ามาดูแลและจัดการกับปัญหาเหล่านี้เสียที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *