‘ไบกี้’ จักรยานยืมคืนอัตโนมัติจากมธ.

ประธานชมรมจักรยานมธ. เผยไบกี้ได้รับการตอบรับดี เตรียมเพิ่มจำนวนสถานีและจุดจัดเก็บต่อไป

นายธวัฒชัย ปาละคะมาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ มธ. และประธานชมรมจักรยานมธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ได้เปิดให้บริการจักรยานไบกี้ (BIKY) อย่างเต็มรูปแบบ จำนวน 160 คัน พร้อมสถานียืมคืนอัตโนมัติทั้งหมด 10 สถานี ได้แก่ ประตูเชียงราก 1, ประตูเชียงราก 2, อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (เอสซี) ด้านหน้า, อาคารเอสซีด้านหลัง, อาคารยิมเนเซียม 7, โรงอาหารกลางกรีนแคนทีน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสวนโซลาร์ปาร์ค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้เพียงบัตรนักศึกษารุ่นใหม่ (บัตรสีดำ) ในการยืม โดยมีระยะเวลา 30 นาที และหากผู้ใช้นำจักรยานมาคืนช้ากว่า 30 นาทีก็ไม่มีค่าปรับ เพียงแต่จะเสียคะแนน นาทีละ 1 คะแนน ถ้าติดลบถึง 50 คะแนน ในเดือนนั้นก็จะไม่สามารถยืมจักรยานไบกี้ได้อีกจนกว่าจะขึ้นเดือนใหม่ เนื่องจากมีการรีเซ็ตคะแนนใหม่ทุกเดือน

นายธวัฒชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ไบกี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาดีมากๆ ซึ่งปัจจุบันใน 1 วันนั้น มีผู้ใช้หมุนเวียนกันมากกว่า 2,000 คน และด้วยความที่ไบกี้นั้นมุ่งเน้นไปที่การใช้ขี่สัญจรแบบขี่จักรยานจากสถานีหนึ่ง แต่สามารถไปคืนอีกสถานีหนึ่งได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขี่จักรยานย้อนกลับมาคืนยังสถานีเดิมที่ยืมมา ส่งผลให้เมื่อถึงช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างช่วงเช้าที่เริ่มเรียนหรือช่วงเย็นที่เลิกเรียน ผู้คนอาจจะไปกระจุกรวมกันที่สถานีใดหนึ่งมากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาจุดจัดเก็บของแต่ละสถานีมีไม่เพียงพออยู่บ่อยครั้ง ทางมธ. จึงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนจุดจัดเก็บจักรยานของแต่ละสถานี เพื่อให้รองรับต่อการใช้งานของนักศึกษาได้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มจำนวนสถานีให้ครอบคลุมพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้พัฒนาระบบของไบกี้ให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

DSC_0565นายธวัฒชัย ปาละคะมาน ประธานชมรมจักรยานมธ.

นายศุภวิชญ์ ปรุณสุธีมรคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มธ. กล่าวว่า ปกติใช้บริการไบกี้เป็นประจำ โดยเฉพาะวันที่มีเรียนภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในหอพักนอกมหาวิทยาลัย เมื่อเดินจากหอพักมาถึงหน้าประตูเชียงราก 1 ก็จะใช้จักรยานไบกี้เพื่อขี่ไปยังจุดหมายต่อไป เช่น บริเวณอาคารเอสซี ศูนย์การเรียนรู้ฯ กรีนแคนทีน ฯลฯ เขาคิดว่าไบกี้เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก เขาเองก็ไม่มีจักรยานส่วนตัว ไบกี้จึงช่วยให้เขาเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

นายศุภวิชญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยรวมโครงการไบกี้นั้นทำได้ดีมาก เพียงแต่ยังอยากให้เพิ่มจำนวนจุดจัดเก็บจักรยานของแต่ละสถานีให้มากขึ้น เนื่องจากเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน อย่างในตอนเช้าก่อนที่จะเข้าเรียน ผู้คนมักจะใช้บริการจักรยานไบกี้เพื่อไปยังอาคารเรียนกันเป็นจำนวนมาก เช่น อาคารเอสซี ฯลฯ ทำให้จุดจัดเก็บจักรยานในสถานีของอาคารเรียนนั้นๆ มีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้งานอาจมาจากหลายๆ สถานีพร้อมกัน ส่งผลให้เขาต้องเสียเวลามากขึ้นในการรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บจักรยานกลับไป แต่ในส่วนของจำนวนจักรยานนั้นเขาคิดว่ามีเพียงพอแล้ว

นางสาวศิวารัตน์ พัฒนะศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. กล่าวว่า เธอยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนบัตรนักศึกษาเป็นรุ่นใหม่ แม้จะรู้ข่าวว่าทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำบัตรนักศึกษารุ่นใหม่ได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เธอไม่มีเวลาไปทำ จึงยังใช้บัตรนักศึกษารุ่นเก่ามาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเธอมีแผนที่จะเปลี่ยนบัตรนักศึกษาใหม่ และอยากจะลองใช้บริการไบกี้ เพราะเห็นว่ามันสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางได้จริงๆ

นางสาวศิวารัตน์ กล่าวอีกว่า อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มจำนวนสถานีไบกี้ให้ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัยมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสถานีไบกี้ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณอาคารเอสซี เช่นเดียวกันกับทางจักรยาน โดยเฉพาะกับบริเวณคณะสถาปัตย์ฯ ที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากคณะอื่นๆ หากต้องขี่จักรยานมาที่คณะก็จำเป็นต้องขี่บนถนน ซึ่งค่อนข้างอันตราย เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะไม่มีทางจักรยานเชื่อมถึงบริเวณนั้น

นายเมธิชัย ประสี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มธ. กล่าวว่า เขาไม่ค่อยได้ใช้บริการไบกี้ อาจจะใช้บ้างในตอนเช้า เพราะเป็นเวลาเร่งด่วน ไบกี้จะช่วยให้เขาเดินทางไปเรียนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อไปถึงที่หมายก็เพียงแค่จัดเก็บเข้าสถานีให้เรียบร้อย ไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากเหมือนกับจักรยานส่วนตัวแต่ที่ไม่ได้ใช้บริการบ่อยครั้งนัก เนื่องจากบางครั้งระบบยืมคืนอัตโนมัติจะมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นระบบช้ามากๆ หรือค้าง และด้วยจุดบริการจัดเก็บจักรยานของแต่ละสถานียังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ เขาเองก็เคยต้องรอเจ้าหน้าที่มาเก็บจักรยาน ทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยที่ไม่จำเป็น อยากให้ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *