iPSU Application บนสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

p1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนา iPSU Mobile  Application เป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ให้ผู้ปกครองและนักศึกษารับข้อมูลข่าวสารผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย การตรวจสอบหนี้สิ้นต่างๆ การรู้กฎระเบียบของวินัยนักศึกษา และทุนเพื่อการศึกษาที่เป็นรายบุคคล สามารถตรวจสอบและรับข้อมูลต่างๆผ่านแอพพิเคชั่นตัวนี้ได้อย่างสะดวก

ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า หน่อยศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์โฟน เพื่อการสื่อสารภายในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ที่จะรับรู้ข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยและเพื่อดูผลคะแนนของบุตรหลาน ซึ่งเรียกว่า iPSU Mobile Application ซึ่งตัว i ย่อมาจาก information หรือข่าวสาร

 โดย iPSU Mobile Application นี้มี 3 App คือ PSU ได้แก่1. P คือ Parental หมายถึง ผู้ปกครอง 2. S คือ Student หมายถึง นักศึกษา และ 3. U คือ University Staffs หมายถึง บุคลาการมหาวิทยาลัย

ในส่วนของ 2 App.ตัวแรกก็คือ P และ S สำหรับผู้ปกครองและนักศึกษา จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกัน คือนำเสอนข้อมูลในมุมมองเฉาะตัวของนักศึกษาเอง และข้องมูลนักศึกษาที่ผู้ปกครองดูแล เป็นข้อมูลที่นำเสนอในด้านต่างๆ เช่น ผลการเรียนของนักศึกในและและภาคการศึกษา การเข้าร่วมของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจัดขึ้นให้นักศึกษาเข้าร่วม ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ ตรวจสอบนี้สิน การโอนเงินกู้ กรอ. (กองทุนเงินให้กุ้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) และกยศ. (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และอื่นๆ วินัยนักศึกษา ตลอดจนรับทราบข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยที่ประประกาศให้รู้ เป็นต้น

p3

          ทั้งนี้ ผศ. นพพร เหรียญทอง ชี้แจงอีกว่า โปรแกรม iPSU Mobile Application เป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการแบบ iOS ซึ่งผู้ปกครอง และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวนี้มาใช้งานได้ผ่านคลังเก็บแอพพลิเคชั่นของ Google play และ App Store โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนใช้งานได้อย่างง่ายๆ ด้วยเพียงการใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คู่กับหมายเลขโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลประวัติของนักศึกษา ส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ผ่าน PSU Passport ที่มหาวิทยาลัยได้ออกให้ เมื่อตอนได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นกุญแจผ่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เช่น ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi เป็นต้น

ผศ.นพพร เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการในการพัฒนา iPSU Mobile Application สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบเงินเดือน หนี้สิน เงินยืม เรื่องภาระงานด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน รวมทั้งการรับทราบข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน

การพัฒนา iPSU Mobile Application นั้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน.ให้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น บุคลากรในมหาวิทยาลัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ปกครองของนักศึกษาเอง ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *